Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Яслени групи в детски градини

Регистрация на заявление

Данни за родител/настойник

За въпроси и проблеми, свързани с онлайн попълване на заявлението, моля, прочетете ръководството за регистрация или се свържете с директор на детското заведение. Телефоните за връзка са в раздел "Детски заведения".

Ръководство за онлайн регистрация /
редакция на заявление