Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Яслени групи в детски градини

Резултати

Класиране 11.03.2019

Класирани

ДГ „Надежда”