Прием в детските заведения на територията на община Сливен
Електронен прием в детските заведения на община Сливен – за контакти: +359 879 599244 – Ина Николова, Главен експерт Дирекция "Образование, култура и връзки с обществеността"