Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски ясли

Указания за ползване на системата

За въпроси и проблеми, свързани с онлайн попълване на заявлението, моля, прочетете ръководството за регистрация или се свържете с директора на детското заведение. Телефоните за връзка са в раздел "Детски заведения".