Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски ясли

Детски заведения

# Име Адрес Телефон Директор
1 Детска ясла № 3 кв. „Комлука” ул.„Аспарух” № 3 а 044 622318;0879599242 Антоанета Тодорова
2 Детска ясла № 6 кв.„Република” ул.„Халката” № 38 044 623809; 0879599236 Красимира Тачева
3 Детска ясла № 9 кв. „Даме Груев”ул. „Дели Ради” № 12 044 623509; 0879599237 Деница Димова
4 Детска ясла № 12 кв.„Клуцохор” ул.„Хилендар” № 9 044 623992; 0879599238 Ваня Гидикова
5 Детска ясла № 13 ул.„Владислав Очков” № 9 044 667314; 0879599239 Светлана Цанкова
6 Детска ясла № 14 ул. „Одрин” № 5 044 622252; 0879599241 Христина Узова
7 Детска ясла № 15 кв. „Българка” № 38 044 667581; 0879599243 Светла Никифорова
8 Детска ясла № 13 – кв. Дружба кв. „Дружба” 044 667314; 0879599239 Светлана Цанкова