Класиране на 27.06.2017 г.


Брой деца участвали в класирането - 19

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
СУ „П.К Яворов”
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 1340 4 първи клас 30 ХРИСТО ИЛИЕВ ЧЕНКОВ 1 СУ „П.К Яворов”[30,0]

ОУ „Юрий Гагарин”
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 1324 14 първи клас 60 ЗОЯ ЮЛИЯНОВА МИРОСЛАВОВА 1 ОУ „Юрий Гагарин”[60,0]

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 1329 19 първи клас 60 НАДЕЖДА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА 1 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”[60,0]

ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 1335 6 първи клас 70 СТАНКА БОЖИДАРОВА МИЛАНОВА 1 ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец[70,0]
2 1338 7 първи клас 70 ИЛИЯ АНГЕЛОВ ИЛИЕВ 1 ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец[70,0]
3 1336 8 първи клас 70 ХРИСТО АНГЕЛОВ НЕДЕЛЧЕВ 1 ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец[70,0]
4 1333 9 първи клас 70 МИРОСЛАВ АСЕНОВ МИТКОВ 1 ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец[70,0]
5 1325 10 първи клас 70 АТАНАС МИМОВ АТАНАСОВ 1 ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец[70,0]
6 1337 15 първи клас 70 ИРИНА МИНКОВА ЕМИЛОВА 1 ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец[70,0]
7 1334 17 първи клас 70 ДИДА ИСУСОВА ЧАНКОВА 1 ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец[70,0]
8 1326 2 първи клас 60 ИВАН ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ 1 ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец[60,0]
9 1330 3 първи клас 60 МИТКА АТАНАСОВА ГЕНЧЕВА 1 ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец[60,0]
10 1328 12 първи клас 60 ДИМИТРИНКА ЗЛАТКОВА НИКОЛАЕВА 1 ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец[60,0]
11 1332 18 първи клас 60 МАРИЯ ДОБРЕВА ВЕЛЧЕВА 1 ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец[60,0]

ОУ „Черноризец Храбър” с. Крушаре
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 1288 11 първи клас 70 ДИМИТЪР ДИЯНОВ ВАСИЛЕВ 1 ОУ „Черноризец Храбър” с. Крушаре[70,0]
2 1273 13 първи клас 70 СТОЙКО БОЖИДАРОВ ПАВЛОВ 1 ОУ „Черноризец Храбър” с. Крушаре[70,0]
3 1301 16 първи клас 60 ВАСИЛ МАНОЛОВ ДЕМИРЕВ 1 ОУ „Черноризец Храбър” с. Крушаре[60,0]

ОУ „Христо Ботев” с. Самуилово
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 1327 1 първи клас 60 СУЗАНА СТОЯНОВА НЕДЯЛКОВА 1 ОУ „Христо Ботев” с. Самуилово[60,0]

ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Тополчане
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 1331 5 първи клас 50 ДОНКА АСЕНОВА ЩИЛИЯНОВА 1 ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Тополчане[50,0]

Деца, участвали в класирането на 27.06.2017 г.


Брой деца участвали в класирането - 19

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Вх.№
Сл.№
ЕГН
ИМЕ
Желания [точки]
Резултат
1 1273 13 104106**** СТОЙКО БОЖИДАРОВ ПАВЛОВ ОУ „Черноризец Храбър” с. Крушаре[70,0] Приет в ОУ „Черноризец Храбър” с. Крушаре по 1 желание (първи клас)
2 1288 11 104729**** ДИМИТЪР ДИЯНОВ ВАСИЛЕВ ОУ „Черноризец Храбър” с. Крушаре[70,0] Приет в ОУ „Черноризец Храбър” с. Крушаре по 1 желание (първи клас)
3 1301 16 105005**** ВАСИЛ МАНОЛОВ ДЕМИРЕВ ОУ „Черноризец Храбър” с. Крушаре[60,0] Приет в ОУ „Черноризец Храбър” с. Крушаре по 1 желание (първи клас)
4 1324 14 105124**** ЗОЯ ЮЛИЯНОВА МИРОСЛАВОВА ОУ „Юрий Гагарин”[60,0] Приета в ОУ „Юрий Гагарин” по 1 желание (първи клас)
5 1325 10 104617**** АТАНАС МИМОВ АТАНАСОВ ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец[70,0] Приет в ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец по 1 желание (първи клас)
6 1326 2 104702**** ИВАН ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец[60,0] Приет в ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец по 1 желание (първи клас)
7 1327 1 105022**** СУЗАНА СТОЯНОВА НЕДЯЛКОВА ОУ „Христо Ботев” с. Самуилово[60,0] Приета в ОУ „Христо Ботев” с. Самуилово по 1 желание (първи клас)
8 1328 12 104831**** ДИМИТРИНКА ЗЛАТКОВА НИКОЛАЕВА ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец[60,0] Приета в ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец по 1 желание (първи клас)
9 1329 19 104306**** НАДЕЖДА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”[60,0] Приета в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” по 1 желание (първи клас)
10 1330 3 104825**** МИТКА АТАНАСОВА ГЕНЧЕВА ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец[60,0] Приета в ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец по 1 желание (първи клас)
11 1331 5 104218**** ДОНКА АСЕНОВА ЩИЛИЯНОВА ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Тополчане[50,0] Приета в ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Тополчане по 1 желание (първи клас)
12 1332 18 104111**** МАРИЯ ДОБРЕВА ВЕЛЧЕВА ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец[60,0] Приета в ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец по 1 желание (първи клас)
13 1333 9 104207**** МИРОСЛАВ АСЕНОВ МИТКОВ ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец[70,0] Приет в ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец по 1 желание (първи клас)
14 1334 17 104728**** ДИДА ИСУСОВА ЧАНКОВА ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец[70,0] Приета в ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец по 1 желание (първи клас)
15 1335 6 104920**** СТАНКА БОЖИДАРОВА МИЛАНОВА ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец[70,0] Приета в ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец по 1 желание (първи клас)
16 1336 8 104608**** ХРИСТО АНГЕЛОВ НЕДЕЛЧЕВ ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец[70,0] Приет в ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец по 1 желание (първи клас)
17 1337 15 104907**** ИРИНА МИНКОВА ЕМИЛОВА ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец[70,0] Приета в ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец по 1 желание (първи клас)
18 1338 7 104118**** ИЛИЯ АНГЕЛОВ ИЛИЕВ ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец[70,0] Приет в ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец по 1 желание (първи клас)
19 1339 094123**** ДЕНИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ ОУ „Христо Ботев”[30,0] Няма обявени свободни места за избраните училища!
20 1340 4 115018**** ХРИСТО ИЛИЕВ ЧЕНКОВ СУ „П.К Яворов”[30,0] Приет в СУ „П.К Яворов” по 1 желание (първи клас)

При определяне на случаен принцип на номерата на децата, с които те участват в класиране се използва вградената в DELPHI 7 функция за получаване на случайни числа. За начално инициализиране на тази функция се взема сумата от секундите от 01.01.2000 г. 00:00:00 ч. до 09:00:00 ч. на датата на класиране и 31415 умножено по броя на децата участващи в класирането. Функцията за случаен избор пренарежда числата от 1 до броя на децата участващи в класирането, последните се нареждат във възходяща поредица по реда на входящите си номера и всяко получава случайното си число според номера си в тази поредица.

RANDOM.exe и RANDOM_SOURCE.zip са съответно програма и изходен код, с които всеки може да възпроизведе и провери алгоритъма на определяне на номерата на случаен принцип.

MD5 RANDOM.exe = c5e0db2679cd58a2bf8a70d2010c9a2d
MD5 RANDOM.zip = be91f4e543212fa181d9059085acd585


Ако желаете да изтеглите и изпробвате алгоритъма, моля натиснете тук

Случайни номера на деца, участвали в класирането на 27.06.2017 г.


Брой деца участвали в класирането - 19

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Вх.№
Сл.№
1 1273 13
2 1288 11
3 1301 16
4 1324 14
5 1325 10
6 1326 2
7 1327 1
8 1328 12
9 1329 19
10 1330 3
11 1331 5
12 1332 18
13 1333 9
14 1334 17
15 1335 6
16 1336 8
17 1337 15
18 1338 7
19 1340 4
Детско заведение
първи клас
НУ „Васил Левски” 1
СУ „Хаджи Мина Пашов” 25
ОУ „Христо Ботев” 0
ОУ „Д-р Иван Селимински” 0
ОУ „Димитър Петров” 0
СУ „П.К Яворов” 12
ОУ „Братя Миладинови” 0
ОУ „Панайот Хитов” 21
ОУ „Юрий Гагарин” 24
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 8
СУ „Йордан Йовков” 27
СУ „К. Константинов” 1
ОУ „Елисавета Багряна” 6
ОУ „Св. Климент Охридски” с. Блатец 15
ОУ „Хаджи Димитър” с. Бяла 6
ОУ „Найден Геров” с. Гавраилово 1
ОУ „Д-р Петър Берон” с. Желю войвода 24
ОУ „Братя Миладинови” с. Злати войвода 0
ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с. Камен 9
ОУ „Христо Смирненски” гр. Кермен 8
ОУ „Черноризец Храбър” с. Крушаре 5
ОУ „Христо Ботев” с. Самуилово 1
ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Сотиря 36
ОУ „ Хаджи Димитър” с. Селиминово 0
ОУ „Васил Левски” с. Стара река 16
ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Тополчане 2
НУ „Христо Ботев” с.Чинтулово 0