Важно! Електронният прием за първи клас ще стартира в началото на месец юни

26.05.2021

« Към всички новини

Електронният прием за първи клас ще стартира в началото на месец юни, а не на предварително обявената дата 26 май от 13 часа.

Причината за това е, че в Община Сливен все още не е постъпила необходимата информация от Главна дирекция ГРАО, съдържаща основен критерий за прием – адресната регистрация на подлежащите за прием деца. Това означава, че ще има промяна в графика на дейностите по приема, за която ще информираме своевременно заинтересованите.