Прием в първи клас - община СЛИВЕН


Проверка на регистрацията по постоянен и настоящ адрес на детето, подлежащо на класиране.

Данните се извеждат от Локална база данни "Население" на общината.

Проверката е по желание на родителя и не е задължителна или изискуема. Данните ЕГН и номер на лична карта на родителя не се записват, а служат само за проверка на адреса в ЛБД „Население“.


Данни за родител/настойник
ЕГН
Номер на лична карта