Указания за ползване на системата

Изтеглете ръководството за потребители от тук

Кой може да се регистрира?

 • Всеки с постоянен или настоящ адрес в общината
 • Всеки с личен номер на чужденец и постоянен или настоящ адрес в общината
Важно! Родители, които искат да кандидатстват в детска градина с яслена група и в детска ясла е необходимо да направят две отделни регистрации в сайта за прием (едната в раздел Яслени групи в ДГ, а другата от раздел Детски ясли) или да подадат заявления на място в детската градина с ясла група и в детската ясла.

Как мога да се регистрирам?

 • Онлайн или на място в някое от желаните детски заведения
 • Граждани с личен номер на чужденец - само на място в детското заведение
 • Граждани, чийто адрес не е в общината - само на място в детското заведение

Още за регистрацията

 • Неприетите деца участват със същото заявление в следващи класирания.
 • Близнаците участват с едно заявление
 • За едно дете може да се регистрира само едно заявление.

Какво следва след регистрацията?

 • След приключване на срока за регистрация, системата се затваря за регистрации и редакции на заявления
 • Приетите деца трябва да се запишат на място в детското заведение, в което са класирани, със съответните документи, доказващи критериите.
 • Отказалите се/непотвърдилите в срок деца отпадат от следващи класирания. Необходима е нова регистрация.

Какви опции ми предлага системата?

 • Регистрация и редакция на заявления
 • Архив на заявленията
 • Актуалния статус на детето
 • Списък на приетите деца