Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Яслени групи в детски градини

Новини

Важна информация за родителите

Публикувана на 30.11.2020

« Към всички новини

Уважаеми родители,

напомняме Ви, че съгласно разпоредбите на приетата от Общински съвет-Сливен Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Сливен регистрирането на заявления за участие в приема на децата в яслените групи към детските градини се осъществява за календарна година. Системата ще бъде затворена на 20 декември 2020 година, а личните данни на заявителите и децата ще бъдат заличени. За срок от 5 години ще се пази електронен архив на класиранията за 2020 г.

 

Системата за прием ще бъде отворена отново от 4 януари 2021 г., когато ще бъдат публикувани и свободните места за класирането през м. януари. Графикът на дейностите по приема ще бъде качен в раздел „Класирания“ на сайта за прием след 20 декември.

Всички родители, които имат активни заявления за прием към декември 2020 година и искат да продължат участието си в класирания и през 2021 г. е необходимо да подадат ново заявление за прием след отваряне на системата на 4 януари.

При възникнали въпроси или затруднения при работата с онлайн системата родителите могат да се обръщат за съдействие към директорите на детските градини и определените от тях служители, както и към Ина Николова, главен експерт в дирекция ОКВО в Община Сливен.