Класиране на 14.11.2018 г.


Брой деца участвали в класирането - 62

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
ДГ „Теменуга”
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1739 33 първа в.гр.-3г. 56 1 ДГ „Теменуга”[56]ДГ „Теменуга” филиал[55]

ДГ „Детство”
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 2147 4 нулева в.гр. -2г. 56 1 ДГ „Детство”[56]
2 1711 9 нулева в.гр. -2г. 46 1 ДГ „Детство”[46]
3 2148 6 първа в.гр.-3г. 56 1 ДГ „Детство”[56]
4 2103 38 втора в.гр.-4г. 16 1 ДГ „Детство”[16]ДГ „Детски рай”[15]ДГ „Елица”[14]ДГ „Вержин и Хаик Папазян”[13]ДГ „Детски рай” филиал[12]ДГ „Еделвайс”[11]

ДГ „Детски рай”
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1786 28 първа в.гр.-3г. 24 3 ДГ „Теменуга” филиал[81]ДГ „Божур” филиал[75]ДГ „Детски рай”[24]

ДГ „Калина”
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 2169 8 първа в.гр.-3г. 66 1 ДГ „Калина”[66]
2 2131 34 трета в.гр.-5г. 56 1 ДГ „Калина”[56]
3 2108 26 трета в.гр.-5г. 6 1 ДГ „Калина”[6]

ДГ „Зорница”
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 2121 16 нулева в.гр. -2г. 76 1 ДГ „Зорница”[76]
2 2171 55 първа в.гр.-3г. 56 1 ДГ „Зорница”[56]
3 2173 53 първа в.гр.-3г. 26 1 ДГ „Зорница”[26]

ДГ „Мак”
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 2170 37 първа в.гр.-3г. 81 1 ДГ „Мак”[81]

ДГ „Вержин и Хаик Папазян”
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1841 54 първа в.гр.-3г. 34 3 ДГ „Божур” филиал[36]ДГ „Теменуга” филиал[35]ДГ „Вержин и Хаик Папазян”[34]

ДГ „Зорница” с. Гавраилово
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 2090 23 трета в.гр.-5г. 6 1 ДГ „Зорница” с. Гавраилово[6]

ДГ „Пролет”
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1886 36 нулева в.гр. -2г. 56 1 ДГ „Пролет”[56]
2 2178 62 първа в.гр.-3г. 46 1 ДГ „Пролет”[46]

ДГ „Радост”
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 2161 1 първа в.гр.-3г. 56 1 ДГ „Радост”[56]
2 2160 11 първа в.гр.-3г. 56 1 ДГ „Радост”[56]
3 2159 13 първа в.гр.-3г. 46 1 ДГ „Радост”[46]

ДГ „Здравец” гр.Кермен
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 2098 46 трета в.гр.-5г. 16 1 ДГ „Здравец” гр.Кермен[16]
2 2099 43 трета в.гр.-5г. 6 1 ДГ „Здравец” гр.Кермен[6]
3 2167 25 четвърта в.гр.-6г. 6 1 ДГ „Здравец” гр.Кермен[6]
4 2097 50 четвърта в.гр.-6г. 6 1 ДГ „Здравец” гр.Кермен[6]

ДГ „Слънчо”
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 2157 58 втора в.гр.-4г. 56 1 ДГ „Слънчо”[56]
2 2158 14 трета в.гр.-5г. 56 1 ДГ „Слънчо”[56]
3 2172 51 четвърта в.гр.-6г. 36 1 ДГ „Слънчо”[36]

ДГ „Перуника”
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1
2
2165 60 втора в.гр.-4г. 66 1 ДГ „Перуника”[66]
3 2166 2 втора в.гр.-4г. 56 1 ДГ „Перуника”[56]
4 2164 31 втора в.гр.-4г. 56 1 ДГ „Перуника”[56]
5 2163 32 втора в.гр.-4г. 56 1 ДГ „Перуника”[56]

ДГ „Калина” филиал
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 2146 40 втора в.гр.-4г. 6 1 ДГ „Калина” филиал[6]

ДГ „Детски рай” филиал
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 1776 57 втора в.гр.-4г. 6 1 ДГ „Детски рай” филиал[6]ДГ „Синчец” филиал[10]ДГ „Калина” филиал[9]ДГ „Калина”[8]ДГ „Детски рай”[2]ДГ „Теменуга” филиал[1]
2 2162 44 четвърта в.гр.-6г. 81 1 ДГ „Детски рай” филиал[81]ДГ „Детски рай”[80]

ДГ „Надежда”
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 2119 3 втора в.гр.-4г. 56 1 ДГ „Надежда”[56]
2 2116 5 втора в.гр.-4г. 56 1 ДГ „Надежда”[56]
3 2110 7 втора в.гр.-4г. 56 1 ДГ „Надежда”[56]
4 2155 15 втора в.гр.-4г. 56 1 ДГ „Надежда”[56]
5 2111 17 втора в.гр.-4г. 56 1 ДГ „Надежда”[56]
6 2174 24 втора в.гр.-4г. 56 1 ДГ „Надежда”[56]
7 2128 30 втора в.гр.-4г. 56 1 ДГ „Надежда”[56]
8 2113 39 втора в.гр.-4г. 56 1 ДГ „Надежда”[56]
9 2150 42 втора в.гр.-4г. 56 1 ДГ „Надежда”[56]
10 2115 45 втора в.гр.-4г. 56 1 ДГ „Надежда”[56]
11 2139 47 втора в.гр.-4г. 56 1 ДГ „Надежда”[56]
12 2114 52 втора в.гр.-4г. 56 1 ДГ „Надежда”[56]
13 2141 56 втора в.гр.-4г. 56 1 ДГ „Надежда”[56]
14 2140 59 втора в.гр.-4г. 56 1 ДГ „Надежда”[56]
15 2153 61 втора в.гр.-4г. 56 1 ДГ „Надежда”[56]
16 2045 22 трета в.гр.-5г. 56 1 ДГ „Надежда”[56]
17 2149 27 трета в.гр.-5г. 56 1 ДГ „Надежда”[56]
18 2036 29 трета в.гр.-5г. 56 1 ДГ „Надежда”[56]
19 2037 49 трета в.гр.-5г. 56 1 ДГ „Надежда”[56]
20 2035 48 трета в.гр.-5г. 6 1 ДГ „Надежда”[6]

При определяне на случаен принцип на номерата на децата, с които те участват в класиране се използва вградената в DELPHI 7 функция за получаване на случайни числа. За начално инициализиране на тази функция се взема сумата от секундите от 01.01.2000 г. 00:00:00 ч. до 09:00:00 ч. на датата на класиране и 31415 умножено по броя на децата участващи в класирането. Функцията за случаен избор пренарежда числата от 1 до броя на децата участващи в класирането, последните се нареждат във възходяща поредица по реда на входящите си номера и всяко получава случайното си число според номера си в тази поредица.

RANDOM.exe и RANDOM_SOURCE.zip са съответно програма и изходен код, с които всеки може да възпроизведе и провери алгоритъма на определяне на номерата на случаен принцип.

MD5 RANDOM.exe = c5e0db2679cd58a2bf8a70d2010c9a2d
MD5 RANDOM.zip = be91f4e543212fa181d9059085acd585


Ако желаете да изтеглите и изпробвате алгоритъма, моля натиснете тук

Случайни номера на деца, участвали в класирането на 14.11.2018 г.


Брой деца участвали в класирането - 62

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Вх.№
Сл.№
1 1711 9
2 1739 33
3 1776 57
4 1786 28
5 1841 54
6 1845 19
7 1886 36
8 2035 48
9 2036 29
10 2037 49
11 2045 22
12 2062 41
13 2090 23
14 2097 50
15 2098 46
16 2099 43
17 2103 38
18 2104 20
19 2108 26
20 2110 7
21 2111 17
22 2113 39
23 2114 52
24 2115 45
25 2116 5
26 2119 3
27 2121 16
28 2128 30
29 2129 12
30 2130 21
31 2131 34
32 2137 35
33 2139 47
34 2140 59
35 2141 56
36 2146 40
37 2147 4
38 2148 6
39 2149 27
40 2150 42
41 2153 61
42 2155 15
43 2157 58
44 2158 14
45 2159 13
46 2160 11
47 2161 1
48 2162 44
49 2163 32
50 2164 31
51 2165 60
52 2166 2
53 2167 25
54 2169 8
55 2170 37
56 2171 55
57 2172 51
58 2173 53
59 2174 24
60 2176 18
61 2178 62
62 2179 10