Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски градини

Новини

Целодневна група за деца със специални образователни потребности

Публикувана на 07.02.2019

« Към всички новини
Уважаеми родители,
В детска градина „Зорница", ж.к. „Стоян Заимов“, гр. Сливен има обособена целодневна група за деца със специални образователни потребности. Приемът става на място в детската градина след представяне на необходимите документи и оценка от регионалният екип за подкрепа за личностно развитие към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.
В групата работят специални педагози, логопед и медицинска сестра.
Можем да подадем ръка на всеки!